تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی، تفریحی، سرگرمی، علمی و پزشکی، عکس و تصاویر و ... میهن پدیا - قوانین زیبای زندگی!

امروز:قوانین زیبای زندگی!

سرگرمی و مطالب آموزنده

 

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر


با اعتماد، زمان حالت را بگذران


و بدون ترس برای آینده آماده شو

 

ایمانت را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز


شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن


زندگی شگفت انگیز است


فقط در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی

 

مهم این نیست که قشنگ باشی


قشنگ این است ( جزیره سرگرمی ) که مهم باشی !


حتی برای یک نفر


کوچک باش و عاشق ... که عشق، خود میداند آئین بزرگ دانستنت را


بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی

 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن


هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار میشود


و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچرد

 

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود


در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد


شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد


میداند که باید از آهو سریعتر بدود، تا گرسنه نماند

 

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ...


مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگیت با تمام توان و با تمام وجود شروع به

 

دویدن کنی ...

 

 

زلال باش ... ،‌ زلال باش ... ،


زلال تر از قطرات اشک


فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی


یا دریای بیکران، زلال که باشی، آسمان در تو پیداست

 

 

دو چیز را همیشه فراموش کن:


خوبی که به کسی می کنی


بدی که کسی به تو می کند

 

 

همیشه به یاد داشته باش:


در مجلسی وارد شدی زبانت را نگه دار


در سفره ای نشستی شکمت را نگه دار


در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار


در نماز ایستادی دلت را نگهدار

 

 

دنیا دو روز است:


یک روز با تو ( جزیره سرگرمی ) و یک روز علیه تو


روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست مایوس نشو


چرا که هر دو پایان پذیرند

 

 

به چشمانت بیاموز که هر شخصی ارزش نگاه ندارد


به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد

 

 

 

دو چیز را از هم جدا کن:


عشق و هوس


چون اولی مقدس است و دومی شیطانی


اولی تو را به پاکی می برد و دومی به پلیدی

 

 

چشم و زبان، دو سلاح بزرگ در نزد تواند


چگونه از آنها استفاده میکنی؟


مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب؟


زندگی گیر یا زندگی بخش؟

 

 

بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی


هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود


هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یکی ندان


همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق


همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا و فقط به یگانه عالم توکل کن


آنگاه می بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی پیش می روند

 

 

 

میدانی که:


از خدا خواستن عزت است


اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است


از خلق خدا خواستن خفت است


اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است

 

 

پس هر چه می خواهی از خدا بخواه


و در نظر داشته باش که


برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها فقط برای توست.

 

 

http://sahel401.persianblog.ir

منبع : www.sahel401.persianblog.ir

ذکر منبع به وب شما ارزش میبخشد .


نوشته شده در : 1389/12/16  توسط : پایگاه میهن پدیا.    نظرات() .